HMS-konferansen

HMS-konferansen arrangeres av EBA og er bygg- og anleggsnæringens viktigste arena innen helse, miljø og sikkerhet. HMS-konferansen arrangeres hvert år. På denne siden finner du blant annet presentasjoner fra konferansene.

Kari Sandberg_HMSkonferansen16.JPG

HMS-konferansen samler ledere på alle nivåer, verneombud, rådgivere, arkitekter, arbeidstilsynets inspektører og alle som jobber med eller er berørt av HMS i bygg og anlegg.

HMS konferansen 2017 blir 7. - 8. november på Thon Hotell Lillestrøm