Sykefraværsstatistikk

EBA utarbeider hvert år sykefraværsstatistikk på bakgrunn av tall innhentet fra sine medlemsbedrifter. Sykefraværet i 2016 var på 4,57%. Dette er en nedgang fra 2015, da sykefraværet var på 4, 92%.

H-verdien (hyppighet av arbeidsulykker pr 1.000.000 arbeidede timer som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen) har fortsetter å gå ned, og var rekordlav i 2016. H-verdien i 2016 var på 5,05 mot 6,13, i 2015. F-verdien (fraværsdager pga. skader pr 1.000.000 arbeidede timer) har gått ned fra 111,16 i 2015 til 57,75 i 2016.

Skanska-sikkerhet_171008_482.jpg

Sats på HMS!

EBA anbefaler at bedriftene fortsatt satser på sitt systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid med fokus på inkluderende arbeidsliv som virkemiddel for ytterligere å kunne redusere sykefraværet.

Statistikk over sykefraværet

Her vises statistikk over sykefraværet fra 1993 til 2016.


H-verdi

H-verdi er hyppighet av arbeidsulykker pr 1.000.000 arbeidede timer som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen.


F-verdi

F-verdi viser fraværsomfanget, dvs. antall fraværsdager pga. skader pr 1.000.000 arbeidede timer. 


KONTAKT
Lene_Jønsson.jpg

Lene Jønsson

Leder HMS og Entreprenørskolen

  Telefon:  

  Mobil:   930 96 184

  E-post: