Aktuelt

Trondeheim GF 2017.png

Entreprenørdag og generalforsamling 31. mai 2018

16.10.2017

Neste års Entreprenørdag og generalforsamling avholdes i Trondheim på Scandic Nidelven, 31. mai 2018, sett av datoen allerede nå. Program legges ut så snart det foreligger.


vinterdrift.png

EBA lanserer e-læringskurs i vinterdrift vei

03.10.2017

EBA har produsert et nytt e-læringskurs i vinterdrift vei. Kurset er ment for alle operatører og arbeidsledere innenfor vinterdrift av vei, og er tilgjengelig på Byggenæringens Nettskole.


Byggebørsen - informasjon.png

Byggebørs i Ålesund

03.10.2017

2. november arrangerer EBA Møre og Romsdal byggebørs i Ålesund i samarbeid med Ålesund Næringsforening. Tema vil være samspill, offentlige og private aktører.


Standard Norge.JPG

Ny veiledning til NS 3420

03.10.2017

Standard Norge har laget ny veiledning til NS 3420. Her er gyldige standarder per 1. februar 2017 lagt til grunn.


stillas.PNG

SINTEF Sertifiserer

03.10.2017

Stillas, rullestillas, stiger og kantsikringsprodukter må nå sertifiseres før de kan omsettes lovlig på det norske markedet.


arbeidslivskrim2.png

Forsterket kamp mot arbeidslivskriminalitet

03.10.2017

Nå forsterker Statens vegvesen og Skatteetaten sin innsats mot kriminalitet og sosial dumping innen bygg og anlegg i tillegg til drift og vedlikehold av veier.


best-value-procurement-illustrasjon.png

Best Value Procurement - pilotprosjekter

03.10.2017

Best Value Procurement (BVP) er en anskaffelsesmetode og en prosjektstyringsmodell hvor hovedtrekkene er en effektiv anskaffelse hvor pris vektes lavt og leverandøren leverer et kortfattet tilbud og risiko for løsningene ligger hos leverandøren.


lærlingbygg.jpg

Styrker opplæringen av lærlinger og elever ved bygg- og anleggsteknikk

29.09.2017

Byggopp ønsker å styrke kvaliteten i opplæringen av lærlingene ute i bedrift. De samarbeider med EBA og Byggenæringens nettskole, og har utviklet nettbaserte oppgaver i de ulike fagene for å teste lærlingene underveis i opplæringsløpet.


snøbrøyting.png

Tildelingskriterier i drift- og vedlikeholdskontrakter

28.09.2017

EBA viderefører sitt samarbeid med Statens Vegvesen (SVV) om utviklingskontrakt innen drift og vedlikehold, og har kommet frem til en modell der andre kriterier enn pris teller ved tildeling. Kontraktsgrunnlaget kommer ut denne uken og tilbudskonferanse er i Skien 5. oktober.


Asfaltrøyk2.png

Først i verden med EPD-generator for asfalt

27.09.2017

EBA har sammen med medlemsbedriftene og Østfoldforskning utviklet en EPD-generator til bruk som tildelingskriterium med miljøvekting i asfaltkontrakter.