Aktuelt

LEAN Pisa.jpg

LC-NO seminar om systematisk ferdigstillelse fra et LEAN perspektiv

13.11.2018

Velkommen til LC-NO seminar om (lean) systematisk ferdigsstillelse 6. desember hos Bravida i Trondheim.


Construction site.jpg

HMS-konferansen 2018

07.11.2018

Denne uken ble HMS konferansen arrangert for 10. gang. Arrangørene kunne melde om rekordstort oppmøte på årets konferanse.


UBA_logo til eba.no-13.png

Ung i bygg og anlegg (UBA) arrangeres for første gang i Kristiansand 15/11

06.11.2018

Arrangementet er et av flere rettet mot elever på 9.-10. trinn. Målet er å inspirere flere til å velge en utdannelse innen bygg- og anleggsfag.


Ulovlig_rs.jpg

Velkommen til konferanse om arbeidslivskriminalitet - 22.november

06.11.2018

NHO Buskerud, LO Buskerud og EBA BTV i samarbeid med Skatt-Sør, Sør -Øst politidistrikt, Arbeidstilsynet og A-krimsenteret Buskerud inviterer til konferanse om arbeidslivskriminalitet.


Informasjon rs.jpg

Siste mulighet til å delta på informasjonsmøte om innleie

06.11.2018

BNLs advokater inviterer til informasjonsmøter om de nye innleiereglene i samarbeid med BNLs bransjer rundt om i hele landet.


Vestenfjelske BAdag2018 .jpg

Vestlandske bygg- og anleggsdag

05.11.2018

Arrangementet ble avholdt for 25. gang i Bergen 1.november i år!


HMS 2018 .jpg

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

05.11.2018

Samarbeid for sikkerhet er tildelt midler fra fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg.


Asfalt. .jpg

EBA har fått utarbeidet sluttrapport for prosjekt LTA 2011

31.10.2018

Prosjekt LTA 2011 oppsummerer forsøkene som er gjort med Lav Temperatur Asfalt siden 2011 og frem til i dag.


Kontraktsrett riktig .jpg

Meld deg på konferanse om konfliktløsning i bygg og anlegg 29. november

31.10.2018

Det er bred enighet om at konfliktnivået i bransjen er for høyt. Det er behov for løpende tvisteløsningsmekanismer i alle kontrakter.


BIM2.jpg

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg lanserer ny BIM-manual

31.10.2018

BIM-utvalget i EBA har samlet seg om å utarbeide en felles modell og beste praksis for bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM).