Aktuelt

Kontraktsrett riktig .jpg

Meld deg på konferanse om konfliktløsning i bygg og anlegg 29. november

12.10.2018

Det er bred enighet om at konfliktnivået i bransjen er for høyt. Det er behov for løpende tvisteløsningsmekanismer i alle kontrakter.


Vestenfjelske BAdag2018 .jpg

Vestlandske Bygg- og Anleggsdag - 1. november 2018

10.10.2018

Arrangeres for 25. gang i Bergen!


Invitasjon til workshop - Konflikt i prosjekt - Stavanger Riktig Størrelse.jpg

Effektive prosjekter med lavere konfliktnivå - workshop for byggenæringen (TE/TU)

10.10.2018

EBA, BNL-familien og Nelfo inviterer til workshop i Stavanger for å sette fokus på konfliktnivået i byggenæringen.