Aktuelt

Kontraktsrett riktig .jpg

Meld deg på konferanse om konfliktløsning i bygg og anlegg 29. november

12.10.2018

Det er bred enighet om at konfliktnivået i bransjen er for høyt. Det er behov for løpende tvisteløsningsmekanismer i alle kontrakter.