Aktuelt

digitale sykmeldinger.png

Innfører digitale sykemeldinger fra 15. januar

01.11.2017

Fra 15. januar innføres digital sykmelding som standard i hele Norge, noe som betyr at alle arbeidsgivere må være forberedt på å ta imot digital sykmelding.


ScanStockPhoto_image_3632112.jpg

Workshop: Konflikt menneske - maskin

30.10.2017

Arbeidstilsynet arrangerer workshop 22. november. Arbeidstilsynet vil sammen med anleggsnæringen og viktige aktører i bransjen bidra til erfaringsdeling og økt kunnskap om konflikten menneske – maskin. Hvordan kan tekniske og organisatoriske faktorer bidra til sikker bruk av arbeidsutstyr?


anleggsmaskiner.png

Seminar om prosjektideer for utslippsfrie byggeplasser

30.10.2017

15. november arrangerer SINTEF Byggforsk gratis seminar i Oslo om prosjektideer for utslippsfrie byggeplasser.


frokost bilde.JPG

Veileder til NS 3420

26.10.2017

Standard Norge har nylig utgitt en veiledning til NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Veiledningen gir støtte ved utarbeidelse av beskrivelser og presenteres på et frokostmøte 2. november.


hjelmer2.jpg

HMS-frokost 15. november i Næringslivets Hus

20.10.2017

Onsdag 15. november blir det frokostseminar med HMS på menyen. Det er EBA, Rådgivende Ingeniørers Forening og Nye Veier som arrangerer, og tema er: Veien til null dødsulykker - sammen eller hver for oss?


BIM ILLUSTRASJON.png

Tilbyr dagskurs i BIM BuildingSMART

17.10.2017

FBA - Faggruppe Bygg og Anlegg (Tekna/NITO) og RIF inviterer til et dagskurs i innføring i bruk av BIM. Kurset arrangeres 4. desember i Oslo.


Trondeheim GF 2017.png

Entreprenørdag og generalforsamling 31. mai 2018

16.10.2017

Neste års Entreprenørdag og generalforsamling avholdes i Trondheim på Scandic Nidelven, 31. mai 2018, sett av datoen allerede nå. Program legges ut så snart det foreligger.


vinterdrift.png

EBA lanserer e-læringskurs i vinterdrift vei

03.10.2017

EBA har produsert et nytt e-læringskurs i vinterdrift vei. Kurset er ment for alle operatører og arbeidsledere innenfor vinterdrift av vei, og er tilgjengelig på Byggenæringens Nettskole.


Byggebørsen - informasjon.png

Byggebørs i Ålesund

03.10.2017

2. november arrangerer EBA Møre og Romsdal byggebørs i Ålesund i samarbeid med Ålesund Næringsforening. Tema vil være samspill, offentlige og private aktører.


Standard Norge.JPG

Ny veiledning til NS 3420

03.10.2017

Standard Norge har laget ny veiledning til NS 3420. Her er gyldige standarder per 1. februar 2017 lagt til grunn.