Aktuelt

BAE London.png

Spennende kurs for BAE-næringen: Digitalisering og verdiskaping og samspill.

22.03.2018

Kursene "En digital bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE)" og "Verdiskaping og samhandling i BAE-næringen" er to spennende kurs BIs senter for byggenæringen og BIs senter for digitalisering arrangerer henholdsvis våren og høsten 2018.


Yrkes-NM deltakere i gang.JPG

Søkning til bygg og anleggsteknikk opp med 7 prosent

16.03.2018

Søkningen til Vg1 Bygg- og anleggsteknikk har økt med gledelige 6,6 prosent, fra 4269 i 2017 til 4550 i 2018. Søkningen til læreplass har også en gledelig økning på 6 prosent, fra 2913 i 2017 til 3090 i 2018.


Bryggen i Bergen.png

Entreprisedagen i vest 12. april

15.03.2018

Byggenæringens Landsforening, Kluge, SANDS og EBA - i samarbeid med Entrepriserettsforeningen i Bergen - ønsker velkommen til den tredje Entreprisedagen i Vest 12. april.


jernbaneskinner_standard_veidekke.jpg

Frokostseminar 12. april: Klima og bærekraft i samferdselsprosjekter

14.03.2018

12. april inviterer EBA, Nye Veier og RIF til frokostseminar om klima og bærekraft i samferdselsprosjekter. Seminaret skal belyse hvorfor kompetanse om klima og bærekraft er avgjørende for de som vil vinne oppdrag for Nye Veier.


Kurs_large.jpg

Best Value-kurs for entreprenører og rådgivere

14.03.2018

EBA samarbeider med RIF, NITO, FBA, TEKNA og tilbyr kurset Best Value for leverandører 10. - 11. april i Oslo. Kurset er laget spesifikt for entreprenører og rådgivere. Kursholderne har erfaring fra en lang rekke BVP-prosjekter hvor de har vært rådgivere for leverandørsiden i konkurransene.


Jan Tore Sanner.png

Ny tilbudsstruktur for yrkesfag lagt frem

06.03.2018

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner la mandag 5. mars frem hovedtrekkene til ny tilbudsstruktur for yrkesfagene på Kuben Yrkesarena i Oslo.


bygg og anlegg.png

Lagmannsretten: Klart brudd på kontraktsforpliktelsene

01.03.2018

Eidsivating lagmannsrett avsa 22. november 2017 dom i sak mellom det polskregistrerte entreprenørselskapet UNIBEP S.A. og Jessheim Vest Bolig og Næring AS (JVBN).


KOFA.PNG

Utvidet adgang til å avklare

01.03.2018

Problemstillingen i Kofa-sak 2017/35 gjaldt pris: Et uklart skjema i konkurransegrunnlaget førte til at en tilbyder hadde mye lavere pris enn de andre på ellers like vilkår.


Yrkes-NM deltakere i gang.JPG

Ny struktur for yrkesfag

28.02.2018

I 2035 vil Norge mangle 90 000 fagarbeidere, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Mandag 5. mars legger kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner frem den nye strukturen for yrkesfagutdanningen som skal gjelde fra 2020.


veidekke årets team.png

Jakter kandidater til Årets Team

27.02.2018

I 2017 lanserte EBA prisen årets team, og da gikk prisen til Veidekke Entreprenør AS og prosjekt Youngskvartalet. Nå er EBA på jakt etter kandidater til årets team 2018.