Entreprenørdagen 2017 i gang

Publisert: 08.06.2017 Endret: 08.06.2017

Digitalisering og det grønne skiftet er viktige tema på Entreprenørdagen 2017, som ble sparket i gang i dag tidlig. – For å lykkes med disse store utfordringene, må vi ha med oss hele verdikjeden.

Hestås og Mæjlender-Larsen.JPG

Jan Hestås og John Ivar Mejlænder-Larsen. Foto: Byggeindustrien

Ordene tilhører Jan Hestås i EBA og styreleder John Ivar Mejlænder-Larsen i EBA Oslo, Akershus og Østfold, og ble sagt under åpningen av konferansen torsdag.

Ifølge Hestås forsterker den digitale utviklingen en allerede tøff konkurranse utenfra – og det er mange nasjoner som har satt seg tøffe mål å strekke seg etter.

- Disse målene må vi også strekke oss etter. I Norge har Bygg21 blant annet et mål om at kostnadene skal ned 20 prosent fra 2013 til 2020. Digitalisering er definitivt et viktig aspekt for å nå disse målene, sa Hestås.

Deltakerne på Entreprenørdagen får servert en rekke spennende og fremtidsrettede innlegg i løpet av dagen. Innleggene spenner fra fremtidsutsikter for næringen, BIM og grønne og digitale konsekvenser for arbeidsmarkedet i næringen.

Entreprenørdagen avsluttes kl 15.40 og avløses da av EBAs generalforsamling.