Forslag til ny endring i TEK

Publisert: 04.04.2018 Endret: 04.04.2018

Direktoratet for byggkvalitet har sendt forslag til endringer i TEK17 § 9-7 på høring, og det gjelder avfallsforskriften.

byggavfall.png

Høringsforslaget innebærer at kartleggingsplikten og plikten til å utarbeide
miljøsaneringsbeskrivelse ikke bare skal omfatte farlig avfall, men også andre
bygningsfraksjoner som må fjernes i henhold til det nye kapitlet i avfallsforskriften.

De foreslåtte endringene i § 9-7 er en vesentlig forutsetning for at det nye kapittelet om betong- og teglavfall i avfallsforskriften skal fungere etter hensikten.

Les mer hos DiBK ved å klikke på lenken til høyre.