Første utlysning med Best Value Procurement-metoden for Omsorgsbygg

Publisert: 13.06.2017 Endret: 13.06.2017

Når Omsorgsbygg Oslo KF nå har lyst ut konkurransen om bygging av Munkerud barnehage på Nordstrand i Oslo, så er det først gang at de benytter Best Value Procurement-metoden. Utlysningen ligger nå på Doffin.

Nye munkerud skole.JPG

Munkerud barnehage vil få sin beliggenhet i umiddelbar nærhet av Munkerud skole (bildet).

I beskrivelsen av anskaffelsen på Doffin kan man lese barnehagen skal ha seks avdelinger med plass til ca. 25 ansatte. Prosjektet har høye miljøambisjoner og barnehagen skal bygges i massivtre. Anskaffelsen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse og etter «Best Value Procurement-metoden» (‘BVP’) - også kalt prestasjonsinnkjøp.

Doffin-utlysningen finner du i lenken til høyre.