EBAs HMS/fraværsstatistikk

Publisert: 30.01.2018 Endret: 30.01.2018

EBA utarbeider årlig en syke- og fraværsstatistikk. Undersøkelsen er sendt ut til alle våre medlemsbedrifter, og vi håper de fleste vil svare på undersøkelsen.

H-verdi.jpg

Tidligere års innrapportering av den enkelte medlemsbedrifts HMS-statistikk har vært meget god og vi håper at årets oppslutning blir like vellykket.

Alle statistiske opplysninger behandles konfidensielt og statistikken blir anonymisert. For ordens skyld vedlegger vi også definisjon av de enkelte begrepene relatert til statistikken.

Vi ber om at undersøkelsen besvares så fort som mulig, og senest innen 15. februar 2018

KONTAKT

Lene Jønsson

Leder HMS og Entreprenørskolen

  Telefon:  

  Mobil:   930 96 184

  E-post: