Grenser for bruk av dialog

Publisert: 06.06.2018 Endret: 06.06.2018

Tilbudskonkurranser med adgang til dialog ble anbefalt av Forenklingsutvalget for konkurranser etter del II. Dialogen kan gjelde «alle sider ved tilbudene», og «blant annet omfatte avklaringer og forhandlinger».

veiarbeid.jpg

Forarbeidenes omtale av adgangen til å be om ettersending og supplering av dokumentasjon mht kvalifikasjoner, er temmelig begrenset. I sak 2017/75, som gjaldt ombyggingsarbeider, fant Kofa at slik dialog ikke åpner for å avhjelpe leverandørens manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Det vil nemlig i realiteten bety endring av forutsetningene for konkurransen.

Les mer ved å klikke på lenken til høyre.