Høring – TEK og utvendig kledning

Publisert: 03.05.2018 Endret: 03.05.2018

Direktoratet for byggkvalitet har sendt ut forslag til endringer i veiledningen til § 11-9 til byggteknisk forskrift (TEK17) på høring.

Bygningsfysikk - uavhengig kontroll.JPG

Endringene omfatter de preaksepterte ytelsene for utvendig kledning på yttervegg (fasade). Ytelsene som er gitt i veiledningen til TEK17 er en videreføring av krav gitt i eldre regelverk (Byggeforskrift 1987). De er derfor basert på bygningshøyder, byggemetoder, produkter og materialer som var vanlige for mer enn 30 år siden.

Høringsfristen er 25. mai 2018.

Les mer ved å klikke på lenken til høyre.