Riksrevisjonen: - Jernbaneinvesteringene ikke styrt godt nok.

Publisert: 08.06.2017 Endret: 08.06.2017

For at de store jernbaneinvesteringene skal bidra best mulig til kortere reisetider, flere avganger og bedre forutsigbarhet, må også tiltak som nye kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog være en del av planleggingen, mener Riksrevisjonen.

Per-Kristian Foss.JPG

Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

− Bedre samordning med disse mindre tiltakene, og endringer i ruteplanen, kunne gitt bedre togtilbud tidligere, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding i forbindelse med at Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet er oversendt Stortinget 8. juni.

Les mer på bygg.no ved å klikke på lenken til høyre.