Mer miljøvennlig sprøytebetong

Publisert: 27.06.2018 Endret: 27.06.2018

Et nytt forskningsprosjekt har som mål å gjøre tunnelkledninger med sprøytebetong til et enda bedre alternativ, også når det gjelder klimagassutslipp.

Tunnel sandvika.jpg

Foto: Gaute B. Iversen

Omtrent 2/3 av alt klimagassutslipp fra anleggsfasen i norske veianlegg skyldes produksjon av byggematerialer, i hovedsak betong, stål, asfalt og steinmaterialer. Det ligger derfor et stort potensial for klimagevinst i å redusere materialvolumet, og videreutvikle egenskapene og bruken.

SINTEF Byggforsk har jobbet mye med bruk av sprøytebetong som kledning i tunneler. Som kjent bidrar sementen til 80-90 prosent av klimagassutslippet fra betongen, og en sprøytebetong inneholder gjerne 100 kilo mer sement per kubikkmeter betong enn en konstruksjonsbetong i samme bestandighetsklasse. CO2-fotavtrykket for en sprøytebetong er derfor betydelig større enn for en vanlig konstruksjonsbetong.

Klikk på lenken til høyre for å lese mer.