Nye illustrasjoner i TEK-veiledning

Publisert: 01.02.2018 Endret: 01.02.2018

Byggteknisk forskrift (TEK17) er oppdatert med 19 nye illustrasjoner. Illustrasjonene gir en visuell framstilling av kravene i forskriften og er et supplement til den juridiske teksten i veiledningen. Det er kapittel 8, 11 og 12 som får nye og endrede illustrasjoner.

Dibk.JPG

KONTAKT

Torild Engh

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   455 10 054

  E-post: