Søkning til bygg og anleggsteknikk opp med 7 prosent

Publisert: 16.03.2018 Endret: 16.03.2018

Søkningen til Vg1 Bygg- og anleggsteknikk har økt med gledelige 6,6 prosent, fra 4269 i 2017 til 4550 i 2018. Søkningen til læreplass har også en gledelig økning på 6 prosent, fra 2913 i 2017 til 3090 i 2018.

Yrkes-NM deltakere i gang.JPG

Søkningen til Vg1 Bygg- og anleggsteknikk har økt med gledelige 6,6 %, fra 4269 i 2017 til 4550 i 2018.

Søkningen til læreplass har også en gledelig økning på 6 %, fra 2913 i 2017 til 3090 i 2018.

Det viser at all den innsatsen bedriftene, EBA, EBA lokalt og Byggopp legger i å fremme yrkesfagene generelt og bygg- og anleggsfagene spesielt, gir positiv uttelling.

Følg lenkene til høyre for å lese pressemeldingene fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.