Tilgjengelighet i bolig er evaluert

Publisert: 01.02.2018 Endret: 01.02.2018

Den første evalueringen av unntaksbestemmelsen for tilgjengelige boliger viser at lempingen har ønsket effekt, men at det foreløpig er få prosjekter som utnytter muligheten fullt ut.

Bygningsfysikk - uavhengig kontroll.JPG