Veidekke har Årets Team 2017

Publisert: 09.06.2017 Endret: 09.06.2017

EBA delte torsdag for første gang ut prisen Årets Team. Denne gikk i år til Veidekke Entreprenør AS, Region Øst, distrikt Oslo, for prosjekt Youngskvartalet.

Årets team 2017.JPG

Veidekke Entreprenør AS ble Årets team. Foto: Byggeindustrien

Formålet med prisen er å synliggjøre det gode arbeidet som hver dag utføres i EBAs medlemsbedrifter - både av de som daglig jobber ute på bygge- og anleggsplassene og de som jobber med stabsfunksjoner i bedriftene.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Veidekke Entreprenør AS, Region Øst, distrikt Oslo, har på Prosjekt Youngskvartalet tydelig fokus på det å lykkes som team – foran individuelle prestasjoner.

Juryen skriver videre: «Mye av dette går på ledelse. Ledelse er fag, på lik linje med andre fag. Involvering av både byggherre og UE-er er det jobbet mye og godt med i prosjektet. Byggherren Entra Eiendom gir Veidekke gode tilbakemeldinger.

Les mer om Årets Team ved å klikke på lenken til høyre.