HMS-kurs for bygg og anlegg: Byggenæringens Nettskole

På Byggenæringens Nettskole finner du nettkurs innen HMS og sikkerhet for bygg- og anleggsnæringen. Blant kursene våre er HMS kurs, stillaskurs (stillasbyggerkurs), kurs for arbeider i høyden og sikker bruk av arbeidsutstyr.

HMS kurs

I dag tilbyr vi HMS-kurs, men  på sikt vil vi tilby e-læringskurs innenfor flere områder. Vi tilbyr kurs for alle, men som medlemsbedrift i EBA får du spesielt gunstige betingelser.

kurs på norsk, engelsk og polsk

Gjennom nettkursene får du tids- og kostnadseffektive kurs på flere språk; norsk, engelsk og polsk.  Kurset kan gjennomføres når du har behov for kompetansepåfyll

Byggenæringens Nettskole finner du under eksterne lenker.

Nettskolen_web.png

Byggenæringens nettskole

Du kan utvikle og etablere din egen bedriftsinterne nettskole på samme plattform som Byggenæringens nettskole. Dette gir deg tilgang til hele kursporteføljen, og i tillegg kan du utvikle dine egne kurs.

Nettskolen vil være under kontinuerlig utvikling, og nye kurs vil bli tilgjengelig så fort de produseres. Foreløpig er følgende nettkurs tilgjengelig:

  • Stillaskurs.  Kurset dekker kravene til teoretisk opplæring for alle som skal bygge, demontere, endre og kontrollere stillas. 
  • Sikker bruk av arbeidsutstyr: håndholdt verktøy og bygningssager. Dette kurst dekker HMS kravene om dokumentert sikkerhetsopplæring
  • Risikovurdering, HMS-regelverk og opplæringskrav. Dette kurset egner seg som en HMS innføring for alle ledere, opplæringsansvarlige, elever/lærlinger med fler
  • Brannvern ved utførelse av varme arbeider
  • Arbeid i høyden
  • Sikker håndtering av kjemikalier
  • Kurs i førstehjelp
  • FSE høy- og lavspenning
  • FSE høyspenning
  • FSE lavspenning

KONTAKT
Lene_Jønsson.jpg

Lene Jønsson

Leder HMS og Entreprenørskolen

  Telefon:  

  Mobil:   930 96 184

  E-post: