HMS konferanse for byggenæringen i Trøndelag

Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA) Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim (HiT), Fellesforbundet Trondheim og Arbeidstilsynet Midt-Norge inviterer byggebransjen i Trøndelag til årets HMS-konferanse. Årets konferanse har fokus på det kontinuerlige arbeidet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i bransjen, utviklingstrekk i det moderne arbeidslivet og HMS knyttet til arbeid i høyden.

Varighet
1 dag(er)
Målsetning

Også årets HMS-konferanse vil ha et todelt fokus: kampen mot arbeidslivskriminalitet og HMS.

I kampen mot arbeidslivskriminalitet vi vi få høre om hvor langt vi har kommet -både i et nasjonalt perspektiv og ut fra lokale erfaringer, samt om forhold og tiltak som kan påvirke denne kampen.

Innen HMS ser vi nærmere på HMS ved arbeid i høyden for å unngå fallulykker. Hvilke krav stiller regelverket, hva gjør aktører i næringen og hva erfarer regionale verneombud?

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Kursinnhold

Program

0800 Registrering og kaffe

0830 -0845 Velkommen

0845 –1100Bekjempelse av arbeidslivs-kriminalitet og et trygt arbeidsliv

1130 –1230Lunsj

1230 –1450  HMS –Arbeid i høyden

1450 –1530  Spørsmål, kommentarer og oppsummering

1530 Avslutning

Sted: Clarion Brattøra

Tidspunkt: 0800-1530  6. mars
Påmelding:
kdh@eba.no innen 20. februar.

NB: Begrenset antall plasser.

For detaljert program, last ned programmet her:  Program HMS konferanse i Trondheim 6. mars 2018