Best Value for leverandører - entreprenører og rådgivere

Best Value er en filosofi for å skape verdier for alle parter i prosjekter – uten å ensidig fokusere på anskaffelsespris, og uten at prosjektene blir dyrere å gjennomføre enn ved tradisjonelle anskaffelsesmetoder. Kurset er et samarbeid mellom NITO; RIF, TEKNA, FBA (Faggruppen for bygg og anlegg) og EBA.

Varighet
2 dag(er)

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

Målgruppen er primært bygge- og anleggsnæringen dvs entreprenører, rådgivere, arkitekter, prosjektlederfirmaer mv. IKT-næringen vil også ha godt utbytte av kurset siden anskaffelsesmodellen er generisk - og BVP vil også tas i bruk på IKT-anskaffelser i løpet av 2018

Kursinnhold

Fordeler og målsetting med kurset:

  • Få god forståelse av grunnleggende Best Value filosofi, vurderings/tilbudsfasen, og forutsetningene for en vellykket konkretiseringsfase og gjennomføring
  • Bedre forståelse av Best Value Procurement (BVP) = større sannsynlighet for å vinne prosjektkonkurranser, også i tradisjonelle, ikke-BVP konkurranser
  • Start allerede i dag med et inkludert online forkurs
  • Sertifiserte, erfarne og motiverende kursholdere
  • Best Value B og B + sertifikat som blir registrert på web-databasen over sertifiserte personer
  • Kursprisen inkluderer boken "How to Know Everything Without Knowing Anything", skrevet av skaperen av Best Value Approach, Dr. Dean T. Kashiwagi (verdi ca 300 kr)
  • 1 års medlemskap hos Best Value Experts Academy (tilgang til kursinnhold inkludert oppdateringer)
  • Muligheten til å fortsette til mer avansert sertifisering (A eller A + sertifikat, som forutsetter B+ som fundament)