Best value procurement - prestasjonsorientert innkjøp

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A+ sertifisering for gjennomføring av de første BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører.

Varighet
3 dag(er)

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

Prosjektleder, prosjekteier, kontraktsansvarlig, juridiske rådgivere, innkjøpsansvarlig.

Kursinnhold

DIFI, RIF, Tekna og NITO (FBA) arrangerer BVP kurs.  se https://www.nito.no/bestvaluenovember for mer informasjon og påmelding