Håndtering av endringer og sluttoppgjør

Hensikten med kurset er å gi deltakerne innsikt i og kunnskaper om endringskapitlet og sluttoppgjørsbestemmelsene i standardkontraktene slik at man kan unngå tap i prosjektene i forbindelse med endringsarbeid.

Varighet
1 dag(er)
Målsetning

Hensikten med kurset er å gi deltakerne innsikt i og kunnskaper om endringskapitlet og sluttoppgjørsbestemmelsene i standardkontraktene slik at man kan unngå tap i prosjektene i forbindelse med endringsarbeid.

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Ledere og medarbeidere som håndterer endringer og avregning av disse.

Kursinnhold

Kurset gir deltakerne innsikt i og kunnskaper om endringsbestemmelsene i standardkontraktene med utgangspunkt i NS 8405, samt sluttoppgjørsbestemmelsene.

Vi vil spesielt vektlegge:

  • Endringsordre, irregulær endring og svikt i byggherrens ytelser.
  • Varslingsreglene i NS 8405 og øvrige standardkontrakter
  • Vederlagsjustering og fristforlengelse
  • Forslag til endringslogg og varslingsskjemaPraktisk gjennomføring av sluttoppgjør

Temaene vil bli belyst med praktiske eksempler hentet fra EBA-advokatenes hverdag og i dialog med kursdeltakerne.

Standarden (NS 8405) må medbringes til kurset. 

Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.

Kommentarer

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt med leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no eller tlf 23 08 75 34.