TEK 17 - Forenkling – tydeliggjøring og struktur

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker et enklere og tydeligere regelverk med det mål å få raskere og enklere boligbygging. Reglene er omfattende og komplekse og krever bred innsikt og forståelse for regelverket og hvordan det skal tolkes og praktiseres i en hektisk hverdag. Forslag til endring har vært ute på høring blant 200 instanser og endringer forventes iverksatt fra og med 1. juli 2017. EBA og entreprenørskolen er godt forberedt til å kunne gi sine medlemsbedrifter tilstrekkelig kurs og oppdatering i ny byggeteknisk forskrift med hovedmål: forenkling, tydeliggjøring og struktur. Endringene har som formål å gi mindre sløsing med tid, færre konflikter og bedre etterlevelse av regelverket. Endringene er også et første skritt på veien mot en mer digitaliseringsvennlig forskrift. Entreprenørskolen i EBA gjennomfører fra og med høsten 2017 et 1 – dags kurs i ny byggeteknisk forskrift.

Varighet
1 dag dag(er)
Målsetning

Entreprenørskolen har som hovedformål og kunne gi deltakere generell og tilstrekkelig kunnskap om oppbygning og innhold i forskriften, og hvordan en kan benytte seg av endringene i praksis, slik at deltakerne er godt forberedt når forskriften har tråd i kraft

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

Målgruppe for kurset er prosjektleder, anleggsleder, formann/bas.  Kurset passer også for byggmestere og andre utførende som må ha kjennskap til Byggeteknisk forskrift. 

Kursinnhold

På kurset vektlegger vi TEK 17 og hva endringene innebærer sammenlignet med TEK 10 når det gjelder  

  • forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur
  • fjerning, lemping og forenkling av krav

Kurset gir også deltakere innsikt i ansvarsretter.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med forelesninger og i tillegg case/gruppeoppgaver basert på virkelighetsnære situasjoner. Innholdet vil bli nærmere spesifisert når forskriften er vedtatt.