Antikorrupsjon

Varighet
4 timer dag(er)
Målsetning

Hensikten med kurset er

  1. Å gjøre medarbeidere i EBAs medlemsbedrifter kjent med innhold i regelverk, bl.a gjennom bruk av EBAs antikorrupsjonsveileder
  2. Å gjøre styre og ledere i stand til å gjennomføre et eget antikorrupsjonsprogram, eventuelt som en del av eget kvalitets- og/eller annet styringssystem

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

Styre, ledere og medarbeidere som forholder seg til offentlige og private krav til forretningsetisk opptreden.

Ledere og medarbeidere som forholder seg til anbudsregler og regler for det offentliges anskaffelsesvirksomhet.

Kursinnhold

Etter kurset skal du være i stand til å vite hva korrupsjon er, og kan identifisere risikoer og treffe tiltak mot korrupsjon. Du har kjennskap til regelverk og ikke minst kunnskap om hvordan du håndterer dilemmaer, og mistanke om mulig korrupsjon.

Dette er noen av temaene vi behandler:

  • Hva er korrupsjon, oversikt lovverk, risikoforhold.
  • Hvordan er korrupsjon blitt utført i byggebransjen,
  • Gjennomgang/klargjøring av begreper – smøring/bestikkelser/utilbørlige fordeler
  • Krav til antikorrupsjonsprogram og - tiltak
  • Særlig om offentlige anskaffelser og korrupsjonsrisiko
  • Bli kjent med og kunne bruke EBAs antikorrupsjonsveileder
  • Håndtere og kommunisere dilemmaer

Kursledere:
Advokat Anders Venemyr/Advokat Jan Olaf Dukan