Lean Byggeplass

Varighet
3 dag(er)
Målsetning

Etter endt kurs vil du kunne:

 • Lede, eller delta i, kontinuerlig forbedringsarbeid i den avdeling
 • Styre det involverende planarbeidet i ditt prosjekt 
 • Sikre god framdrift i prosjektene dine gjennom å skape flyt og forutsigbarhet i produksjonen
 • Skape eierskap til prosjekt og planer hos dine samarbeidspartnere

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

Prosjektledere, Anleggsledere, Formenn, baser, innkjøpsansvarlige.

Kursinnhold

Lean handler om helhetstekning, flyt og kontinuerlig forbedring, noe som er svært relevant for bygge- og anleggsbransjen. Har du opplevd å vente på noe/noen? Har du opplevd at endringer kommer sent, eller at beslutninger ikke tas? Da har du opplevd mangel på flyt. Å skape flyt kan læres, slik at problemer og flaskehalser kan fjernes. 

I dette kurset vil vu lære hvordan man ved strukturert planlegging og enkel Lean-metodikk kan skape god flyt i prosessene på byggeplass. Dette vil bidra til å redusere antall byggefeil, koordineringsproblemer, logistikkutfordringer, HMS-avvik, krangling og forsinket overlevering i ditt prosjekt. 

Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser, noe som gir deg muligheten til å anvende den nye kunnskapen umiddelbart etter gjennomført kurs. 

Kurset er delt inn i fem større temaer; Innledning, Om Lean, Ledelse, Verktøy og Planlegging.

Sertifisering:

Etter fullført kurs, sertifiseres deltagerne som Lean six sigma gult belte og har som sådan formell kompetanse. 

Dag 1

Dag 2

Dag 3

0900 Start

 • Introduksjon til Lean
 • Leanspill

1130 Lunsj

 • De fem lean-prinsippene
 • Lean thinking
 • Prosessbeskrivelser og flyt
 • Komme i gang med Lean

1600 Avslutning

0800 Start

 • Planleggingsdag med øvelser
 • Hvor går det galt og hvorfor?

1130 Lunsj

 • Bakoverplanlegging og Last Planner
 • Leanspill – brobyggeren – planlegging satt i system

1600 Avslutning

0800 Start

 • Oppsummering dag 1 & 2
 • Lean lederskap
 • Introduksjon til PUKK og bruk av prosjektstyringsverktøyet A3

1130 Lunsj

 • Lean metoder og verktøy

1530 Eksamen og avsluting

 

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt.  Kontakt leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no

 for tilbud og mer informasjon