Lean Byggeplass - Produksjonsplanlegging og byggeplassorganisering

Varighet
3 dag(er)
Målsetning

Formålet med kurset er å sette deltagerne i stand til å øke kvaliteten på egen arbeidsplass, dvs å gjennomføre det som læres bort når de kommer til sin egen arbeidsplass. Dette gir bedret lønnsomhet i prosjektene gjennom å

  • Sikre rett fremdrift i prosjektene gjennom å skape forutsigbarhet
  • Skape eierskap til prosjekt og planer
  • Øke graden av verdiskapende tid gjennom å fjerne ikke-verdiskapende tid
  • Forbedre kommunikasjonen i prosjektene
  • Bedre flyten i prosjektene
  • Forbedre ressursbruk (tid, mennesker, utstyr)

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

Prosjektledere, Anleggsledere, Formenn, baser, innkjøpsansvarlige.

Kursinnhold

Kurset er delt inn i fem større temaer; Innledning, Om Lean, Ledelse, Verktøy og Planlegging.

Innledning. Brobyggeren– et fysisk spill der oppgaven er å gjennomføre en byggeprosess som fører frem til en ferdig bro. Spillet har roller som i et virkelig prosjekt og demonstrerer feil som oppstår. Dette er innfallsporten til resten av kurset

Lean. Kort introduksjon omlean, hva brukes det til og hva det består det av. Begreper, verktøyintroduksjon og roller

Ledelse. Ledelse under lean skiller seg fra tradisjonell ledelse gjennom å legge vekt på engasjement og involvering fra medarbeiderne for å oppnå flyt i prosjektgjennomføring

Verktøy- Bruk av noen av de mest sentrale verktøyene til å identifisere sløsing og å finne rotårsakene til at sløsing oppstår – for å kunne fjerne disse årsakene. Direkte knyttet til Brobyggeren. 5S, 5 x hvorfor, A3-problemløsing, mfl

Planlegging- En nærmere gjennomgang av det mest sentrale leanverktøyet til bruk på byggeplass – Last Planner. Ved å ha kontroll på aktivitetene og produksjonslinjene i prosjektet skapes forutsigbarhet i fremdriften. Noen kjenner verktøyet som "involverende planlegging" og har vist seg ekstremt virkningsfulle i mange prosjektrelaterte virksomheter, spesielt i B&A. Direkte knyttet til Brobyggeren. 

 Sertifisering:
  Etter fullført kurs, sertifiseres deltagerne som Lean six sigma gult belte og har som sådan formell kompetanse.

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt.  Kontakt leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no

 for tilbud og mer informasjon