NS-EN 13670+NA Utførelse av betongkonstruksjoner - Oppdateringskurs

NS-EN 13670 med nasjonalt tillegg (NA) erstattet NS 3465 i oktober 2010. Dette oppdateringskurset tar for seg endringene i utførelsesstandarden NS-EN 13670+NA og andre relevante standarder denne viser til.

Varighet
1 dag(er)
Målsetning

Personer som har kompetansebevis basert på kompetansekravene i NS 3465 (UPKU, UPKN) eller NS 3420 (SLU, SLN) har selv ansvar for å holde seg oppdatert på gjeldende relevante standarder, og oppdateringer av disse. Formålet med kurset er å tilby deltakerne hjelp til å oppdatere seg på endringer i den gjeldende utførelsesstandarden for betongkonstruksjoner, og andre relevante standarder denne viser til. Ved gjennomført kurs utleveres det kursbevis som eventuelt kan fungere som dokumentasjon på oppdatert kompetanse overfor byggherrer som krever slik dokumentasjon.

Enkelte byggherrer krever fremlagt kompetansebevis med siste gjeldende klassebetegnelser (UPK3, UPK2, UFB). Betongopplæringsrådet (BOR) kan utstede nytt kompetansebevis med nye kompetanseklasser basert på kompetansekravene gitt i det nasjonale tillegget til NS-EN 13670 mot et administrasjonsgebyr. Fra 16. februar 2015 kreves det ikke gjennomført oppdateringskurs for å søke om nytt kompetansebevis med nye kompetanseklasser.  Nærmere opplysninger finner du på BORs nettsider. Se spesielt siden om "Nye og gamle kompetanseklasser".

I løpet av kurset vil det bli gitt veiledning/hjelp i utfylling av BORs søknadsskjema for å få utstedt oppdatert kompetansebevis med siste gjeldende klassebetegnelser. Ferdig utfylte søknadsskjema kan leveres på kurset. 

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Kurset er primært beregnet på fagarbeidere, baser, formenn og ingeniører som tidligere har gjennomført U3 kurs eller støpelederkurs og som ønsker en oppdatering på gjeldende relevante standarder.

Kurset henvender seg også til de som skal prosjektere, kontrollere, utføre, kontrollere og ha tilsyn med betongkonstruksjoner og som må forholde seg til, og ha kunnskaper om gjeldende regelverk.

Kursinnhold

NS-EN 13670 omfatter de samme arbeidsområdene som tidligere NS 3465, dvs. organisering av prosjekter, krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse, forskaling, armering, spennarmering, støping, elementmontasje, geometriske toleranser, kontroll og dokumentasjon.

NS-EN 13670 danner også bindeleddet mellom prosjekteringsstandardene og produkt­standardene for de materialer og komponenter som inngår i betongkonstruksjoner. I tillegg angir standarden krav til hvordan de prosjekterende skal utforme produksjonsunderlaget.

Kurset gjennomføres med forelesninger.

Kommentarer

I tillegg til kursavgift kommer kr 750,- i administrasjonsgebyr til BOR for utstedelse av oppdatert kompetansebevis med dagens kompetanseklasser. Dette gjelder kun for de med "gamle" kompetansebevis som søker om slik oppdatering på kurset.

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Kontakt leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no for tilbud og mer informasjon.