Prosesskode 1, Håndbok R761

Beskrivelse av veianlegg

Varighet
1 dag(er)
Målsetning

Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av R761 som oppslagsverk i sitt daglige virke. Kunnskap om R761 er en forutsetning for å planlegge, utføre og kontrollere arbeidene er fagmessig utført. Bestemmelsene i standarden gir føringer for kalkulasjon av tilbud og oppfølging av kontrakter.

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

Kurset retter seg først og fremst mot personer som har behov for å forstå en detaljbeskrivelse. Kurset gir også kunnskap som er aktuell i forbindelse med kalkulasjon, kontraktsinngåelse, planlegging og kontroll av utførelse av vegarbeider.
Nødvendige forkunnskaper: Ingen spesielle, fordel med noe praksis.

Kursinnhold

R761 er et standardisert system av hovedprosesser, prosesser og delprodukter som brukes når detaljbeskrivelser for veganlegg utarbeides. Håndboka inneholder beskrivelsesgrunnlag for delprodukter og ytelser med omfang og prisgrunnlag samt stille krav til materialer, utførelse, toleranser, prøving og kontroll. I tillegg fastsetter standarden regler for mengdeberegning.

Håndboka inneholder også veiledning for utarbeidelse av beskrivelser og henvisning til aktuelle utførelses-, produkt- og materialstandarder.

Kurset gjennomføres med forelesning, eksempler og oppgaveløsning med bruk av standarden.

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Kontakt leder HMS Entreprenørskolen for tilbud og mere informasjon.